11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:01

GÜNDEM

Aygaz’Dan Bir Yılda 700 Konutluk Enerji Tasarrufu

Aygaz’Dan Bir Yılda  700 Konutluk Enerji Tasarrufu
Aygaz’Dan Bir Yılda  700 Konutluk Enerji Tasarrufu
x

Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz


Video Boyutunu otomatik algıla (Mobil Uyumlu) :    X 


Video otomatik başlasın

34volt » 34Volt


Haberin Adresi www.34Volt.com Haberin Adresi www.34Volt.com

Türkiye’yi temiz enerji LPG ile tanıştıran Aygaz, sanayi ve ekonominin yanı sıra doğaya da destek olmaya devam ediyor. 2016-2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Aygaz, İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında geliştirdiği ürün, hizmet ve iş süreçleriyle yaklaşık 1,9 milyon kWh enerji ve 500 ton CO2’in üzerinde sera gazı azaltımı gerçekleştirdi. 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına 7 milyon TL, 2016-2017 döneminde ise çevresel yatırım ve harcamalara 12 milyon TL ayıran Aygaz, otogazda geliştirdiği özel formülle de önemli miktarda karbon salımını önlemiş oldu. Türkiye’de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2.760 kWh civarında olduğunu belirten Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Sürdürülebilirlik yatırımlarımız kapsamında ulaştığımız enerji tasarrufu yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşit. Formülü geliştirilmiş olan Aygaz Otogaz ürünümüz ise yılda 20.000 ton karbon salımının önüne geçmiş oldu. Bu, yılda ortalama 2.750 kg karbon salımı yapan yaklaşık 7.300 aracın karbon salımının sıfırlanması anlamına geliyor” dedi.

Türkiye’yi ilk kez temiz enerjiyle tanıştıran, ülkenin tek entegre LPG dağıtıcısı Aygaz, 2016-2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) Standartları “temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırlanan rapora göre, Aygaz, 2017 yılında 1,9 milyon kWh enerji ve 500 ton CO2’in üzerinde sera gazı azaltımı gerçekleştirdi. Ar-Ge çalışmalarına 7 milyon TL bütçe ayıran Aygaz’ın, çevresel yatırım ve harcamaları 12 milyon TL olarak geçekleşti. Bu kapsamda, Aygaz Otogaz’ın geliştirilmiş özel formülü sayesinde 20.000 ton daha az karbon salımı yapılması sağlanırken, yine Aygaz tarafından geliştirilen tüpgazdaki doğa dostu kokulandırıcı Greenodor ile de LPG kükürt içeriği limiti büyük ölçüde azaltıldı.

Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından, “Ülkem varsa ben de varım…” ilkesiyle temelleri atılan Aygaz, bu yıl bir ilke daha imza attı. Stratejik önceliklerin yanı sıra paydaş görüşlerini de sürece katan Aygaz, uluslararası standartlarda önceliklendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmayla, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Teknoloji ve Dijitalleşme”, “Müşteri Memnuniyeti ve Gizliliği”, “Risk Yönetimi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Operasyonel Mükemmellik ve Güvenlik”, “Ürün Kalitesi ve Güvenliği”, “Dağıtım Ağında Kalite ve Güvenlik”, “Kurumsal Yönetim ve İş

Etiği” marka ve paydaşlar için değer yaratacak yüksek öncelikli sürdürülebilirlik konuları olarak belirlendi.

“2017 yılında fikri hakları Aygaz’a ait olan 48 patentle sektör lideriyiz”

Aygaz’ın 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, şu bilgiyi verdi: “Türkiye’yi ilk kez temiz enerjiyle tanıştıran bir şirket olarak, kurulduğumuz 1961 yılından bu yana hem ekonomiye hem de çevreye değer katma hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızla, enerji yönetimi ve çevresel performansımızda somut iyileşmeler kaydetmiş durumdayız. İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planımızla, sera gazı yoğunluğu değerini düşürmeye devam ediyoruz. Enerji verimliliği projelerimizle de tüketimimizi her geçen yıl daha da azaltıyoruz. Bu çalışmaların sonucu olarak, geçen yıl yaklaşık 1.9 milyon kWh enerji tüketiminin önüne geçmiş olduk. Türkiye’de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2.760 kWh civarında olduğu dikkate alındığında bu oran yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor. Bunun yanı sıra geçen yıl Ar-Ge çalışmalarına 7 milyon TL,2016-2017 döneminde ise çevresel yatırım ve harcamalara 12 milyon TL ayırdık. Bu çalışmaların ışığında Aygaz Otogaz’ın geliştirilen özel formülüyle yılda 20.000 ton karbon salımının önüne geçmiş olduk. Bu da her biri ortalama yılda 2.750 kg karbon salımı yapan yaklaşık 7.300 aracın karbon salımının sıfırlanması anlamına geliyor.

Greenodor uygulaması dünyada bir ilk

“İş modellerimizi şekillendirmek amacıyla dijitalleşme ve inovasyon kültürünü çalışmalarımızın merkezine konumlandırdık. Süreçlerimizde dijitalleşmenin artmasını sağlayan dijital dönüşüm programımız ve çalışanlarımızın şirket stratejisine uygun fikirlerini paylaşmaları için hayat geçirdiğimiz “Aythink Fikir Toplama Platformu” bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar.

Geleceğin enerji tedarikini bugünden tasarlamak ve müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. 2017 yılında fikri hakları Aygaz’da bulunan 48 patentle bu alanda da sektör lideri olmamız bu alana verdiğimiz önemin somut bir kanıtı. Tüpgaz ürünümüzün her aşamasında takip imkânı sağlayan tüp izlenebilirliği ve kükürt içermeyen doğa dostu kokulandırıcı olan Greenodor bu alandaki en önemli projelerimizden ikisi. Greenodor’un hem dünya LPG sektörü için bir ilk olması hem de LPG kükürt içeriği limitini büyük ölçüde azaltması nedeniyle LPG firmalarının ilgisini çekeceğine inanıyoruz.”

Süreç iyileştirme ve enerji verimliliği yatırımları ülke genelindeki tesislerde sürüyor

Ülke genelindeki tesislerinde süreç iyileştirme ve enerji verimliliği yatırımlarını sürdüren Aygaz’ın,plan kapsamında elde ettiği kazanımlar şöyle; “2017 yılında terminal müdürlükleri, dolum tesisleri, tüp dağıtım merkezlerinde LED armatürlere geçiş yapılarak 260.000 kWh tasarruf sağlandı. Ayrıca, ev tüpü hattı derin çekme presi ve tav fırınında yeni teknoloji ürünü yakıcılar ve tam otomatik ısı kontrolüne sahip fırınlara geçişle doğalgaz tüketimi ürün başına ortalama %30 azaldı. Buna ek olarak kompresörlerin atık ısısından faydalanmak üzere kurulan yeni sistemle doğalgaz kullanımı %3 oranında azaldı. Bu süreçler sayesinde, geçen yıl 1.879.000 kWh’in üzerinde enerji tüketiminin önüne geçildi. Ayrıca, 500 ton CO2’in üzerinde sera gazı azaltımı ve 170.000 TL’nin üzerinde maliyet avantajı sağlandı.”

Yenilenebilir enerji yatırımı “Arinna Projesi” sera gazı salımını azaltıyor

Aygaz’ın sera gazı salımlarını azaltma hedefli projeleri arasında yenilenebilir enerji yatırımları da bulunuyor. Tesis çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirecek olan Arinna Projesi bunlardan biri. Arinna Projesiyle, Aygaz Gebze İşletmesi’nin idari binasının çatısına Güneş Enerjisi Sistemi kuruldu. Toplamda 75 kW kapasiteli santralde, her biri 25 kW gücünde üç farklı solar panel teknolojisi kullanıldı. Diğer taraftan, kullanım süresini doldurmuş, iade Aygaz tankları yeniden kullanıma uygun hale getirerek, uygun olmayanları geri kazanıma gönderen bir diğer proje, çevre lisans süreci tamamlanan Eskişehir Tüp Dağıtım Merkezi’nde devreye girdi. Su verimliliğine yönelik çalışmalar sayesinde ise geçen yıl, şebeke suyu kullanımında %26,4, yeraltı suyunda %30,5 azaltım elde edildi.

Yapılacak yatırımlar ve verimlilik arttırıcı projelerle, Aygaz’da 2018 yılı ton başına ortalama tüketim/üretim oranı hedefi, bir önceki yıl ile aynı oran olan 4,91 olarak belirlendi. Buna göre, 2018 yılında elektrik tüketimi de 2017 seviyesinde tutulacak. Ayrıca, Gebze işletmesinde TEP bazında %6,31 enerji tüketim azaltımı hedefi bulunuyor.

Koç Topluluğu Etik Davranış Kurallarını esas alan Aygaz’da tüm paydaşlar, Aygaz A.Ş. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri’ne uymakla mükellef. Aygaz’daki çalışmaların güvenilirliği ise Kurumsal Yönetim Derecelendirmeleriyle değerlendiriliyor. Aygaz’ın 2016 ve 2017 yıllarında 9,36 olan Kurumsal Derecelendirme notu uluslararası standartlarda yatırımcı ilişkileri ve kurumsal yönetim uygulamalarını ortaya koyuyor. Aygaz, bu çerçevede gerçekleştirdiği çalışmalarla operasyonel verimlilik, izlenebilirlik, şeffaflık, ürün güvenliliği, etkin kalite yönetimiyle ürün ve hizmetlerin kişiselleştirilmesi alanlarında gelişim önemli gelişmeler göstermeye devam ediyor.

Aygaz Hakkında

Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 14. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 2.359 tüpgaz bayisi ve 1.710 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’tan fazla ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

İlginizi Çekebilir

Yüzlerce Down Sendromlu Melek, Eypıo Ve Doğukan Manço’Yla Eğlendi

21 MART DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ’NDE


Asheka’Nın Kokusu Mg Internatıonal Fragrance Company’Den!

Asheka… Hayatta kalmak için etrafındaki diğer bitkilere dolanan bir sarmaşık… Aynı zamanda aşk’ın doğduğu kelime… Ünlü tasarımcılar Ezra&Tuba 2019 Sonbahar/Kış koleksiyonlarına Asheka adını verdi. Moda severlerle ilk kez Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında buluşan koleksiyon için MG International Fragrance Company özel koku üretti.


Tıre Technology Expo’Da Mıchelın’E Yılın Lastik Üreticisi Ödülü

Michelin, Almanya’da düzenlenen Tire Technology Expo’da 2019 Uluslararası Lastik Teknolojileri İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde “Yılın Lastik Üreticisi’’ seçildi.


Bedaş Bülten Bedaş ‘Enerjinin Yıldızları’Nı Geleceğe Hazırlıyor

21 Mart 2019


New Gen İstanbul Moda Akademisi’Nin Genç Yetenekleri İkinci Kez Podyuma Çıktı

Modayla ilgili tüm alanlarda yenilikçi ve modern bir yaklaşımla eğitim faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin en yetkin moda okullarından İstanbul Moda Akademisi’nin, genç ve yetenekli tasarımcıları, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul‘da koleksiyonlarını sergiledi.


Etiketler: Aygaz, enerji, milyon, Türkiye, 2017

Yorum Yazın

420
×
 

Yorumlar 0 adetYorumunuz Kaydedildi.

Editörlerimizin yoğunluğuna göre onaylanmasına çalışılacaktır.

Teşekkür ederiz.