11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:01

GÜNDEM

Aygaz’Dan Bir Yılda 700 Konutluk Enerji Tasarrufu

Aygaz’Dan Bir Yılda  700 Konutluk Enerji Tasarrufu
Aygaz’Dan Bir Yılda  700 Konutluk Enerji Tasarrufu
x

Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz


Video Boyutunu otomatik algıla (Mobil Uyumlu) :    X 


Video otomatik başlasın

34volt » 34Volt


Haberin Adresi www.34Volt.com Haberin Adresi www.34Volt.com

Türkiye’yi temiz enerji LPG ile tanıştıran Aygaz, sanayi ve ekonominin yanı sıra doğaya da destek olmaya devam ediyor. 2016-2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Aygaz, İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında geliştirdiği ürün, hizmet ve iş süreçleriyle yaklaşık 1,9 milyon kWh enerji ve 500 ton CO2’in üzerinde sera gazı azaltımı gerçekleştirdi. 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına 7 milyon TL, 2016-2017 döneminde ise çevresel yatırım ve harcamalara 12 milyon TL ayıran Aygaz, otogazda geliştirdiği özel formülle de önemli miktarda karbon salımını önlemiş oldu. Türkiye’de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2.760 kWh civarında olduğunu belirten Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Sürdürülebilirlik yatırımlarımız kapsamında ulaştığımız enerji tasarrufu yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eşit. Formülü geliştirilmiş olan Aygaz Otogaz ürünümüz ise yılda 20.000 ton karbon salımının önüne geçmiş oldu. Bu, yılda ortalama 2.750 kg karbon salımı yapan yaklaşık 7.300 aracın karbon salımının sıfırlanması anlamına geliyor” dedi.

Türkiye’yi ilk kez temiz enerjiyle tanıştıran, ülkenin tek entegre LPG dağıtıcısı Aygaz, 2016-2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) Standartları “temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırlanan rapora göre, Aygaz, 2017 yılında 1,9 milyon kWh enerji ve 500 ton CO2’in üzerinde sera gazı azaltımı gerçekleştirdi. Ar-Ge çalışmalarına 7 milyon TL bütçe ayıran Aygaz’ın, çevresel yatırım ve harcamaları 12 milyon TL olarak geçekleşti. Bu kapsamda, Aygaz Otogaz’ın geliştirilmiş özel formülü sayesinde 20.000 ton daha az karbon salımı yapılması sağlanırken, yine Aygaz tarafından geliştirilen tüpgazdaki doğa dostu kokulandırıcı Greenodor ile de LPG kükürt içeriği limiti büyük ölçüde azaltıldı.

Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç tarafından, “Ülkem varsa ben de varım…” ilkesiyle temelleri atılan Aygaz, bu yıl bir ilke daha imza attı. Stratejik önceliklerin yanı sıra paydaş görüşlerini de sürece katan Aygaz, uluslararası standartlarda önceliklendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmayla, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Teknoloji ve Dijitalleşme”, “Müşteri Memnuniyeti ve Gizliliği”, “Risk Yönetimi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Operasyonel Mükemmellik ve Güvenlik”, “Ürün Kalitesi ve Güvenliği”, “Dağıtım Ağında Kalite ve Güvenlik”, “Kurumsal Yönetim ve İş

Etiği” marka ve paydaşlar için değer yaratacak yüksek öncelikli sürdürülebilirlik konuları olarak belirlendi.

“2017 yılında fikri hakları Aygaz’a ait olan 48 patentle sektör lideriyiz”

Aygaz’ın 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, şu bilgiyi verdi: “Türkiye’yi ilk kez temiz enerjiyle tanıştıran bir şirket olarak, kurulduğumuz 1961 yılından bu yana hem ekonomiye hem de çevreye değer katma hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızla, enerji yönetimi ve çevresel performansımızda somut iyileşmeler kaydetmiş durumdayız. İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planımızla, sera gazı yoğunluğu değerini düşürmeye devam ediyoruz. Enerji verimliliği projelerimizle de tüketimimizi her geçen yıl daha da azaltıyoruz. Bu çalışmaların sonucu olarak, geçen yıl yaklaşık 1.9 milyon kWh enerji tüketiminin önüne geçmiş olduk. Türkiye’de hanelerin yıllık ortalama asgari elektrik tüketiminin 2.760 kWh civarında olduğu dikkate alındığında bu oran yaklaşık 700 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor. Bunun yanı sıra geçen yıl Ar-Ge çalışmalarına 7 milyon TL,2016-2017 döneminde ise çevresel yatırım ve harcamalara 12 milyon TL ayırdık. Bu çalışmaların ışığında Aygaz Otogaz’ın geliştirilen özel formülüyle yılda 20.000 ton karbon salımının önüne geçmiş olduk. Bu da her biri ortalama yılda 2.750 kg karbon salımı yapan yaklaşık 7.300 aracın karbon salımının sıfırlanması anlamına geliyor.

Greenodor uygulaması dünyada bir ilk

“İş modellerimizi şekillendirmek amacıyla dijitalleşme ve inovasyon kültürünü çalışmalarımızın merkezine konumlandırdık. Süreçlerimizde dijitalleşmenin artmasını sağlayan dijital dönüşüm programımız ve çalışanlarımızın şirket stratejisine uygun fikirlerini paylaşmaları için hayat geçirdiğimiz “Aythink Fikir Toplama Platformu” bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar.

Geleceğin enerji tedarikini bugünden tasarlamak ve müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. 2017 yılında fikri hakları Aygaz’da bulunan 48 patentle bu alanda da sektör lideri olmamız bu alana verdiğimiz önemin somut bir kanıtı. Tüpgaz ürünümüzün her aşamasında takip imkânı sağlayan tüp izlenebilirliği ve kükürt içermeyen doğa dostu kokulandırıcı olan Greenodor bu alandaki en önemli projelerimizden ikisi. Greenodor’un hem dünya LPG sektörü için bir ilk olması hem de LPG kükürt içeriği limitini büyük ölçüde azaltması nedeniyle LPG firmalarının ilgisini çekeceğine inanıyoruz.”

Süreç iyileştirme ve enerji verimliliği yatırımları ülke genelindeki tesislerde sürüyor

Ülke genelindeki tesislerinde süreç iyileştirme ve enerji verimliliği yatırımlarını sürdüren Aygaz’ın,plan kapsamında elde ettiği kazanımlar şöyle; “2017 yılında terminal müdürlükleri, dolum tesisleri, tüp dağıtım merkezlerinde LED armatürlere geçiş yapılarak 260.000 kWh tasarruf sağlandı. Ayrıca, ev tüpü hattı derin çekme presi ve tav fırınında yeni teknoloji ürünü yakıcılar ve tam otomatik ısı kontrolüne sahip fırınlara geçişle doğalgaz tüketimi ürün başına ortalama %30 azaldı. Buna ek olarak kompresörlerin atık ısısından faydalanmak üzere kurulan yeni sistemle doğalgaz kullanımı %3 oranında azaldı. Bu süreçler sayesinde, geçen yıl 1.879.000 kWh’in üzerinde enerji tüketiminin önüne geçildi. Ayrıca, 500 ton CO2’in üzerinde sera gazı azaltımı ve 170.000 TL’nin üzerinde maliyet avantajı sağlandı.”

Yenilenebilir enerji yatırımı “Arinna Projesi” sera gazı salımını azaltıyor

Aygaz’ın sera gazı salımlarını azaltma hedefli projeleri arasında yenilenebilir enerji yatırımları da bulunuyor. Tesis çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretimi gerçekleştirecek olan Arinna Projesi bunlardan biri. Arinna Projesiyle, Aygaz Gebze İşletmesi’nin idari binasının çatısına Güneş Enerjisi Sistemi kuruldu. Toplamda 75 kW kapasiteli santralde, her biri 25 kW gücünde üç farklı solar panel teknolojisi kullanıldı. Diğer taraftan, kullanım süresini doldurmuş, iade Aygaz tankları yeniden kullanıma uygun hale getirerek, uygun olmayanları geri kazanıma gönderen bir diğer proje, çevre lisans süreci tamamlanan Eskişehir Tüp Dağıtım Merkezi’nde devreye girdi. Su verimliliğine yönelik çalışmalar sayesinde ise geçen yıl, şebeke suyu kullanımında %26,4, yeraltı suyunda %30,5 azaltım elde edildi.

Yapılacak yatırımlar ve verimlilik arttırıcı projelerle, Aygaz’da 2018 yılı ton başına ortalama tüketim/üretim oranı hedefi, bir önceki yıl ile aynı oran olan 4,91 olarak belirlendi. Buna göre, 2018 yılında elektrik tüketimi de 2017 seviyesinde tutulacak. Ayrıca, Gebze işletmesinde TEP bazında %6,31 enerji tüketim azaltımı hedefi bulunuyor.

Koç Topluluğu Etik Davranış Kurallarını esas alan Aygaz’da tüm paydaşlar, Aygaz A.Ş. Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri’ne uymakla mükellef. Aygaz’daki çalışmaların güvenilirliği ise Kurumsal Yönetim Derecelendirmeleriyle değerlendiriliyor. Aygaz’ın 2016 ve 2017 yıllarında 9,36 olan Kurumsal Derecelendirme notu uluslararası standartlarda yatırımcı ilişkileri ve kurumsal yönetim uygulamalarını ortaya koyuyor. Aygaz, bu çerçevede gerçekleştirdiği çalışmalarla operasyonel verimlilik, izlenebilirlik, şeffaflık, ürün güvenliliği, etkin kalite yönetimiyle ürün ve hizmetlerin kişiselleştirilmesi alanlarında gelişim önemli gelişmeler göstermeye devam ediyor.

Aygaz Hakkında

Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 14. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 2.359 tüpgaz bayisi ve 1.710 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’tan fazla ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

İlginizi Çekebilir

Dünyayı Daha Yaşanabilir Yapıyorlar!

Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen gecede organizasyonu yürüten Doç. Dr. Itır Erhart bu organizasyonda yer alan iyilik kahramanlarının topluma umut olduklarının altını çizdi.


Yeni Yıla Mutlu Ve Huzurlu Girmenin 10 Yolu

Yeni yıl yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok insan yeni yılda mutlu ve huzurlu bir hayat sürmenin yollarını arıyor. Yılın son günü dileklerin dilendiğini, hayallerin kurulduğunu ve bir sonraki yıla sınırsız beklenti ile girildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, beklentileri azaltıp ertelemeden harekete geçirmenin önemine değinerek, yeni yılı mutlu ve huzurlu geçirmenin püf noktalarını sıraladı.


Amazon.Com.Tr’Den Yılbaşı Hediye Rehberi

Amazon.com.tr, yılbaşı alışverişi yapma telaşında olan müşterilerinin hediye seçme ve uzun alışveriş kuyruklarında bekleme zahmetini giderecek yeni hizmetini duyurdu. Türkiye’deki tüm müşterilerini birçok farklı kategori altında gruplandırdığı yılbaşına özel hediye seçenekleriyle karşılayan Amazon.com.tr, ‘Yılbaşı Hediye Rehberi’yle ne alsam derdine son veriyor. Teknoloji meraklılarından kitap kurtlarına,spor severlerden bakımına düşkünlere, hünerli şeflerden ev meraklılarına kadar birçok farklı müşteriye hitap eden farklı hediye seçeneklerini kategorilendiren Amazon.com.tr’de her bütçeye uygun hediye alternatfileri yer alıyor.


İelev Okulları “Eğitimde İnovasyonu” Masaya Yatırıyor

İstanbul Erkek Liseliler Vakfı (İELEV) Okulları, “eğitimde inovasyon” gibi önemli bir konuyu, eğitim profesyonelleri, akademisyenler ve eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarını bir araya getirecek, “Eğitimde İnovasyon Zirvesi-EİZ’18” etkinliğinde masaya yatırıyor.


Sağlık Ve Beslenme, Hareketlilik, Kentleşme Ve Yaşam Tarzı Mega Trendlerinde Fark Yaratan Plastik Çözümleri

İstanbul, 13 Aralık 2018 - Özel kimyasallarda bir dünya lideri olan Clariant, Türkiye'nin hızla büyüyen plastik sektörüne yenilikçi ve sürdürülebilirlik odaklı desteğini Sağlık ve Beslenme, Hareketlilik, Kentleşme ve Yaşam Tarzı mega trendleri ekseninde sunmak üzere Plast Eurasia İstanbul 2018 Fuarına katıldı.


Etiketler: Aygaz, enerji, milyon, Türkiye, 2017

Yorum Yazın

420
×
 

Yorumlar 0 adetYorumunuz Kaydedildi.

Editörlerimizin yoğunluğuna göre onaylanmasına çalışılacaktır.

Teşekkür ederiz.