27 Haziran 2019 Perşembe 10:28

GÜNDEM

Sürdürülebilirlik Ve Entegre Raporlama Daha İyi Bir Geleceğin Yol Haritası

SKD Türkiye üyesi 25 şirketin sürdürülebilirlik ve entegre raporların analizine yer veren Reporting Matters raporun ikincisi TSKB ev sahipliğinde tanıtıldı. Reporting Matters metodolojisi ile finansal olmayan raporların kalitesinin ve etkisinin artırılması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik Ve Entegre Raporlama Daha İyi Bir Geleceğin Yol Haritası
x

Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz


Video Boyutunu otomatik algıla (Mobil Uyumlu) :    X 


Video otomatik başlasın

34volt » 34Volt


Haberin Adresi www.34Volt.com Haberin Adresi www.34Volt.com

Sürdürülebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığı son yıllarda sürdürülebilirlik raporlaması da sıklıkla gündeme gelen konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) bu gündeme zemin oluşturmak amacıyla 2013’ten bu yana küresel çapta İngiltere’de yerleşik danışmanlık şirketi Radley Yeldar ile birlikte uyguladığı Reporting Matters yöntemi, son iki yıldır İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) öncülüğünde ve PwC Türkiye işbirliğiyle Türkiye’de de uygulanıyor. Bu yıl 17 Haziran’da TSKB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Reporting Matters 2018’de şirketlerin sürdürülebilirlik ve entegre raporları, “İlkeler, İçerik ve Deneyim” olmak üzere üç ana kriter ve 18 alt kritere göre analiz edildi.

Reporting Matters 2018’de şirketlerin %76’sının bir önceki yıla göre genel puanında, %24’ünün ayrıca önemlilik kriterindeki puanını artırmasının iş dünyasının sürdürülebilirlik yaklaşımı açısından çok değerli olduğu ifade edildi. Diğer yandan değerlendirilen raporların sadece %26’sının stratejisiyle uyumlu hedef ve taahhütlerinin bulunması gelişmeye açık bir konu olarak not edildi.

Türkiye’de sürdürülebilirlik ve entegre raporlamaya ilgi memnun edici”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ece Börü, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle günümüz dünyasında çevresel, toplumsal ve ekonomik kaygıların giderek arttığına dikkat çekerek, “Bu durum finans sektörüne ve iş dünyasına önemli sorumluluklar yüklüyor. Sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için artık tüm şirketlerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma kriterleri çerçevesinde ele almaları gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Sürdürülebilirlik felsefesini tüm iş modeline entegre etmiş bir banka olarak değer zinciri boyunca hem finansal hem de finansal olmayan unsurların belli bir disiplin çerçevesinde izlenmesinin ve yönetilmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.

İklim değişikliği nedeniyle 4 trilyon dolar tehlikede

Toplantının açılışında konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ise “Yapılan aras¸tırmalar yalnızca 2030 yılına kadar 4 trilyon dolar degˆerindeki varlıgˆın, iklim degˆis¸ikligˆi nedeniyle risk altında oldugˆunu go¨steriyor. O¨te yandan, WBCSD’ye u¨ye 115 s¸irket o¨zelinde yapılan analizde s¸irketlerin %41’i iklim degˆis¸ikligˆi risklerini ac¸ıkc¸a raporlarında tartıs¸ırken, yalnızca %9’u iklim degˆis¸ikligˆinin yarattıgˆı fırsatlara degˆindigˆi belirtiliyor. Uzun dönemli karlılık hedefleyen şirketler için hem iklim kaynaklı riskleri minimize edebilmek; hem de bu riskleri avantaja çevirecek yeni stratejiler ile ek faydalar yaratabilmek için sürdürülebilirlik konularını ajandalarının üst sıralarına almaları artık mecburiyet halini almıştır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, konuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi Odak Alanı Eş Başkanı Ediz Günsel, “Geçtiğimiz yıl bu projeye başlarken öncelikli sürdürülebilirlik konularını Birleşmiş Milletlerin yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile eşleyen raporların toplam içindeki oranı %17 idi. Geçen yılki geri bildirim toplantılarımızın ardından Reporting Matters 2018’de bu oranın %84’e çıkmış olması, ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı göstermesi açısından oldukça sevindirici” İfadelerini kullandı.

Raporlama gelecek stratejilerini belirlemek için bir araç

Etkinlikte, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras ile bir söyleşi gerçekleştiren Future of Corporate Reporting Advisory Grup Başkanı Paul Druckman, Raporlama yalnızca geçmişe bakmak, bunları not etmek değil; aksine geleceği planlamak ve stratejiler belirlemek için bir araç olduğunu belirterek “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ülkeler bazında geliştirilen hedefler, bunların şirketler için uyarlamalarını da hazırlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Onur Konuğu, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı Mervyn King ise kapanış konuşmasında, aktif sürdürülebilirlik çalışmaları için konuyu gündemde tutma görevinin yönetim kurullarında olduğunu ve yönetim kurulu üyelerinin bu konuda olabildiğince çok bilgi alması; kurumların sürdürülebilir dönüşümü, gelişim ve değişim için sorumluluk almalarının, irade koymalarının ancak bu şekilde mümkün olabileceğini belirterek “Yönetim kurullarındaki üyeler sürdürülebilirlikle ilgili her konuda kendilerini yetiştirmeli, şirketlerini dönüştürmeye yönetim kurulundan başlamalılardır. Bu şekilde yönetim kurulu seviyesinde başlayan bir dönüşüm tüm paydaşların ve tedarik zincirinin dönüşümü için gereklidir” ifadelerini kullandı.

Reporting Matters Hakkında

SKD Türkiye olarak çatı örgütümüz WBCSD ve Londra merkezli Danışmanlık Şirketi Radley Yeldar işbirliğiyle geliştirilen, finansal olmayan raporların kalitesini ve etkisini artırmayı amaçlayan bir metodoloji olan Reporting Matters’ı 2016 yılında ülkemize kazandırdık. Çalışma aşağıdaki 3 aşamadan oluşuyor:

Değerlendirmeleri içeren Reporting Matters ana raporu, her yıl lansman etkinliği ile kamuoyu ile paylaşılıyor. Reporting Matters 2017 ve Reporting Matters 2018 raporlarını skdturkiye.org/yayinlar bölümünden indirebilirsiniz.

SKD Türkiye Hakkında

SKD Türkiye, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın daha iyi anlaşılması, benimsenmesi, yaşama geçirilmesi amacı ile 2004 yılında kuruldu.

SKD Tu¨rkiye’nin do¨rt temel hedefi bulunuyor:

1. Sürdürülebilir kalkınma kavramının iş dünyası ve kamuoyunda bilinilirliğini artırmak

2. Örnek teşkil edecek iyi uygulamaların artmasını teşvik etmek, tanıtılmasını sağlamak

3. Bu alanda politika oluşturulmasına katkı sağlamak

4. Uygun araç¸ ve kanallar geliştirmek için çalışmalar yapmak

SKD Türkiye, 2016 yılından itibaren tüm çalışmalarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin çizdiği çerçeveyi temel alarak aşağıdaki 5 odak alanında yürütüyor.

• Düşük karbon ekonomisine geçiş ve verimlilik

Sürdürülebilir tarım ve gıdaya erişim,

Sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi

• Sosyal içerme ve kapsayıcılık

Sürdürülebilir finans ve risk yönetimi

SKD Türkiye, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için yürütülen tüm çalışmaları iş dünyası, kamu, üniversiteler, belediyeler, yerel idareler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yapıyor

SKD Türkiye’nin öncelikli gündemini iş dünyasına örnek olarak, toplum, çevre ve ülke ekonomisi adına değer yaratacak projelerin gerçekleştirilmesi oluşturuyor. Dernek, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma politikalarının belirlenmesine katkı sağlıyor. SKD Türkiye, Du¨nya Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma I·s¸ Konseyi’nin (WBCSD) bir u¨yesi ve is¸ ortagˆı olarak Tu¨rkiye’yi uluslararası du¨zeyde de temsil ediyor. Birles¸mis¸ Milletler ve bagˆlı kurumları, Du¨nya Bankası, Avrupa Komisyonu vb. du¨zenleyici ve yo¨nlendirici konumdaki uluslararası kurulus¸lar ile bilgi ve deneyim paylas¸ımı, ortak projelerde is¸birligˆi yapıyor. SKD Tu¨rkiye, su¨rdu¨ru¨lebilir kalkınma yaklas¸ımını benimseyen ve bu amac¸ dogˆrultusunda daha verimli c¸alıs¸malar yu¨ru¨tmek isteyen tu¨m kis¸i ve kurulus¸ları, deneyim ve birikimlerini dernek c¸atısı altında birles¸tirmeye davet ediyor. Genel merkezi I·stanbul’da olan SKD Tu¨rkiye’nin is¸ du¨nyasının o¨nde gelen kurulus¸larından 60 u¨yesi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Çocuğunuzun Karın Ağrısını İhmal Etmeyin

Çocuklarda en sık yaşanan şikayetlerin başında karın ağrısı geliyor. Çocuklar bunu bazen ilgi çekmek bazen de sorumluluklarından kaçmak için kullanabiliyor. Ancak çocuklarda karın ağrısı bazen apandisit gibi tedavi edilmezse çok daha kötü tablolara neden olabilecek hastalıkların habercisi olabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Feryal Gün Soysal, çocuklarda apandisit ve tedavisi hakkında bilgi verdi.


Paul Connett "“İsraf Yönetimi Değil, Kaynak Yönetimi Yapılmalı”

Sıfır atığın babası Paul Connett:


Samsung ‘İnterneti Tadında Kullan’Maya Davet Ediyor

Samsung, internetin sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı ‘İnterneti Tadında Kullan’ isimli dijital farkındalık kampanyası kapsamında, internetin uzun süreli kullanımının yetişkinler ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanıyor.


Lezzet Tutkunları İçin Gurme Rotaları

Yemek için yollara dökülenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gurme turu ya da lezzet turu adı altında özel turlar dahi düzenleniyor. Türkiye’nin önde gelen uçak ve otobüs bilet satış platformu Enuygun.com lezzet düşkünlerinin en çok tercih ettiği şehirleri açıkladı.


İkonik Qantas 747 Uçağı Rolls Royce'un Uçan Test Laboratuvarı Oldu

İKONİK QANTAS 747 UÇAĞI


Etiketler: Türkiye, için, Sürdürülebilir, Reporting, Matters

Yorumlar 0 adetYorumunuz Kaydedildi.

Editörlerimizin yoğunluğuna göre onaylanmasına çalışılacaktır.

Teşekkür ederiz.